موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1172-SNRE-FULL (R3) ارزیابی جنبه های زیست محیطی استقرار اعتبار بخشی در بیمارستانهای کشور(مطالعه موردی بیمارستان تأمین اجتماعی یزد) مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1117-SNRE-FULL ارزیابی حکمرانی محلی آب با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی در راستای پایداری منابع آب (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز رزین شهرستان کرمانشاه) فاطمه سالاری، مهدی قربانی مقاله پذیرفته شده است
3 1178-SNRE-FULL (R2) بحران آب و پیامدهای اجتماعی آن در جامعه شهری علی نوری ثانی، رضاعلی محسنی مقاله پذیرفته شده است
4 1188-SNRE-FULL (R2) بررسی عملکرد تشکل های غیردولتی محیط زیستی استان تهران طی سالهای 1385-1375 زهره یزدانی پرایی، زهرا یزدانی پرایی مقاله پذیرفته شده است
5 1092-SNRE-FULL (R1) تحلیل روابط ذینفعان محلی در تصدی گری و سیاست گذاری منابع آب با روش تحلیل شبکه فریبا ابراهیمی اذرخواران مقاله پذیرفته شده است
6 1093-SNRE-FULL (R1) تحلیل شبکه اجتماعی ذینفعان محلی منابع آب در سطح کلان (مطالعه ی موردی: رودخانه جاجرود در حوزه آبخیز لتیان-روستای دورود) فریبا ابراهیمی اذرخواران مقاله پذیرفته شده است
7 1094-SNRE-FULL (R1) تعیین قدرت اجتماعی و کنشکران کلیدی در مدیریت منابع آب با روش تحلیل شبکه اجتماعی (مطالعه ی موردی: رودخانه جاجرود، حوزه آبخیز لتیان-روستای جیرود) فریبا ابراهیمی اذرخواران مقاله پذیرفته شده است
8 1189-SNRE-FULL (R2) توانمندسازی شناختی نسبت به مسائل زیست محیطی (با تأکید بر بحران آب) لیدا کوهکلانی، هایده فیضی‌پور مقاله پذیرفته شده است
9 1105-SNRE-FULL (R1) توسعه انسانی، توسعه اجتماعی و عملکرد محیط‌زیست یوسف محمدزاده، مریم زینی وند، حسن حیدری مقاله پذیرفته شده است
10 1190-SNRE-FULL (R5) جامعه شناسی آیین طلب بارش باران در قشم بنیامین انصاری نسب مقاله پذیرفته شده است
11 1127-SNRE-FULL (R1) دانش بومی در مدیریت گله‌داری(مطالعه موردی: روستای جبرییل- بیجار- استان کردستان) صادق حسین نیایی، امیر جلالی، جعفر حسین نیایی مقاله پذیرفته شده است
12 1181-SNRE-FULL (R2) ساختار نگرش مردم نسبت به یک مسئله زیست محیطی (مطالعه موردی خشک شدن دریاچه ارومیه) لیدا کوهکلانی، هایده فیضی‌پور مقاله پذیرفته شده است
13 1102-SNRE-FULL (R1) شکل گیری بافت جامعه روستایی بر پایه مدیریت و بهره گیری از منابع آب مجتبی نوری، پیام ابراهیمی، رضا شهباز دشتی، بهزاد پارسا مقاله پذیرفته شده است
14 1176-SNRE-FULL شناسایی قدرت‌های اجتماعی و رهبران محلی و نقش آن‌ها در حکمرانی محلی آب (منطقه مورد مطالعه: روستای بولان، شهرستان کرمانشاه) فاطمه سالاری، مهدی قربانی، مینا پوراسماعیل مقاله پذیرفته شده است
15 1097-SNRE-FULL (R1) عوامل موثر بر مدیریت اتلاف منابع آب کشاورزی مجید حسن پور، نسیم رضائی مقاله پذیرفته شده است
16 1096-SNRE-FULL (R3) مدیریت منابع آب زیر زمینی: روایتی از روستاییان استان همدان میترا معظمی، خدیجه سفیری، اشرف ریحانی ابدالی مقاله پذیرفته شده است
17 1196-SNRE-FULL مطالعه دانش بومی عشایر در زمینه شناخت گیاهان مرتعی و حفاظت از آنها (مطالعه موردی: عشایر ایل بویراحمد) محمد رحیم فروزه، غلامعلی حشمتی، حسین بارانی مقاله پذیرفته شده است
18 1183-SNRE-FULL (R3) نقدی بر نسخ قوانین کشاورزی و منابع طبیعی بهزاد فلاح، محسن شیخ الاسلامی مقاله پذیرفته شده است
19 1121-SNRE-FULL (R1) نقش دانش سنتی و سنت‎های محلی در مدیریت منابع آب (منطقه مورد مطالعه شهرستان بجستان- استان خراسان رضوی) مهدی قربانی، آزاد کرمی، جواد اکبری مقاله پذیرفته شده است
20 1120-SNRE-FULL نقش ذینفعان محلی در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: شهرستان فسا) جمیله سلیمی، پیام ابراهیمی مقاله پذیرفته شده است
21 1184-SNRE-FULL (R2) واگاوی ضرورت های بهره مندی از مشارکت های مردمی در فرایند مدیریت منابع آبی بخش کشاورزی حسین زینتی فخرآباد، نازیلا نبی زاده، زهرا نجفیان مقاله پذیرفته شده است