تغییر زمان برگزاری همایش به دلیل انطباق با همایش رونمایی از دستاوردهای وزارت نیرو
1394-06-31

نویسندگان و پژوهشگران گرامی

با سلام

احتراما به استحضار می رساند با توجه به برگزاری همایش رونمایی از دستاوردهای وزارت نیرو در روزهای 21 و 22 مهرماه سال جاری و انطباق آن با اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش‌ها و راهکارها، شورای سیاستگذاری همایش تصمیم گرفت زمان برگزاری را به روزهای 5 و 6 آبان ماه موکول نماید. متعاقبا برنامه محتوایی روزهای همایش در سامانه همایش به اطلاع شما خواهد رسید.

با سپاس