تعیین تعرفه صدور گواهی ارائه مقاله و شرکت در همایش و پنل‌های تخصصی
1394-05-22

براساس آخرین تصمیمات شورای سیاست‌گذاری همایش، میزان هزینه صدور گواهی ارائه مقاله، شرکت در همایش و پنل‌های تخصصی برای متقاضیان محترم به شرح زیر مقرر گردید:


  • دانشجویان گرامی                                                          500،000 ریال
  • اساتید و اعضای محترم هیئت علمی و کارشناسان آزاد          1،000،000 ریال
  • کارشناسان محترم سازمان‌ها و نهادهای دولتی                    2،000،000 ریال


ضروری است متقاضیان محترم صدور گواهینامه، مبلغ مذکور را حداکثر تا تاریخ دهم شهریورماه به شماره حساب 143376834 به نام انجمن جامعه‌شناسی ایران نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس پرداخت نموده و تصویر فیش پرداختی را به سامانه همایش ارسال نمایند. ارائه تصویر گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان گرامی و معرفی نامه سازمان دولتی برای کارشناسان محترم این نهادها الزامی است.


با توجه به برآورد هزینه‌های صدور گواهینامه و نیز اهدای پکیج کتاب چکیده‌های جامع و نیز لوح فشرده مقالات کامل، هر یک از نویسندگان که متقاضی دریافت گواهی و نیز پکیج همایش باشند بایستی مبلغ مربوطه را با توجه به اینکه در کدام دسته قرار می‌گیرند پرداخت نموده به همراه مدارک لازم (تصویر فیش پرداختی، گواهی اشتغال به تحصیل، معرفی نامه سازمان دولتی مربوطه و ...) به سامانه همایش ارسال کنند. فارغ التحصیلانی که در سازمان‌های دولتی مشغول به خدمت نیستند در دسته کارشناسان آزاد قرار می‌گیرند. 


لازم به توضیح است شرکت در همایش و بهره‌مندی از محتوای برنامه (مقالات، پنلها و نمایشگاه) برای عموم آزاد و رایگان بوده و مبلغ فوق صرفا برای متقاضیان صدور گواهینامه ارائه مقاله و گواهینامه شرکت در همایش و پنل‌های تخصصی می باشد. ضمنا پکیج کتاب چکیده‌های جامع مقالات به همراه لوح فشرده مقالات کامل تنها به پرداخت‌کنندگان هزینه صدور گواهینامه تعلق خواهد گرفت.