فرمت مقاله کامل همایش
1394-05-13

با سلام

خواهشمند است مقاله ارسالی را بر اساس راهنمای نگارش از سایت تنظیم نمایید. این مقاله باید شامل بخش های مختلفی باشد که در راهنما ذکر شده است. عناوین دقیق بخش ها ذکر شود و منابع دقیق بر اساس نوع دستورالعمل تنظیم گردد. شما تا 48 ساعت آینده فرصت بازنگری مقاله را دارید.( آوردن چکیده انگلیسی ضروری نیست). لازم به ذکر است چکیده مقاله باید دقیقا مطابق با چکیده جامع ارسال شده قبلی باشد. مجددا تذکر داده می شود که این چکیده بایستی در برگیرنده محتوای کل مقاله کامل در تعداد 1000-750 واژه باشد.