طرح ملی "الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی"
1394-04-01
طرح ملی "الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی"

در راستای تحقق فرهنگ و مدیریت جهادی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:
"الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی" به عنوان طرح برتر مدیریت جهادی در وزارت جهاد کشاورزی انتخاب گردید. این الگو یکی از دستاوردهای طرح کاربردی " تحلیل شبکه اجتماعی؛ مدل سازی، سیاست گذاری و اجرای مدیریت مشارکتی منابع طبیعی" است که مجری این پروژه دکتر مهدی قربانی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بوده و  در قالب قرارداد فی مابین دانشگاه تهران و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  در دو فاز مطالعاتی و اجرایی انجام گرفته است. فاز مطالعاتی در دو  استان سمنان و کهگیلویه و بویراحمد و فاز اجرایی در شهرستان محلات استان مرکزی  عملیاتی گردید.
   مهم ترین دستاوردهای این طرح  کاربردی عبارتند از:
1- تدوین سند برنامه عمل پایش و ارزیابی اجتماعی- سیاستی پروژه های منابع طبیعی کشور
2- طراحی الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی

http://www.mehrnews.com/news/2169473/