بیابان زدایی در ایران
1394-04-01
بیابان زدایی در ایران

 سال 94 تمرکز بر دستیابی به امنیت غذایی برای همه از طریق سیستم های مواد غذایی پایدار می باشد و شعار آن "امنیت غذایی در گرو خاک سالم" تعیین شده است.

  آقای گری لوییس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در آغاز سخنان خود در روز جهانی بیایان زدایی گفت: "برخلاف اعتقاد عمومی، بیابان زایی از دست رفتن زمین به دلیل پیشرفت تپه های شنی نیست، بلکه فرایند تخریب سرزمین است که توسط عوامل انسان ساز و نیز عوامل طبیعی رخ می دهد. وی در ادامه افزود: "در طول 5 دهه گذشته، سازمان ملل متحد دوشادوش دولت جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت پایدار منابع طبیعی تلاش نموده است. این تلاش ها در قالب پروژه های اجرایی متعددی صورت گرفته که به کاهش بیابان زایی کمک فراوانی می نماید، که بدین شرح است:

- پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی.

- پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی.

- پروژه ترسیب کربن.

- پروژه حفاظت از تالاب های ایران."

  همچنین آقای سرج ناکوزی به تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بیابان زایی اشاره کرد و گفت: "بیابان زایی تاثیرات مهم اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحمیل می کند. که بسیاری از این تاثیرات اقتصادی در کشاورزی و بخش های مرتبط با آن قابل مشاهده است. وی در ادامه افزود: "تاثیرات بر سلامت ناشی از طوفان های شن و گرد و غبار که نتیجه مستقیم بیابان زایی و فرسایش سرزمین محسوب می شود، هم اکنون از دغدغه های بسیاری از دولت ها به شمار می رود. در این میان نه تنها بیماری های تنفسی شدید بلکه تصادفات رانندگی نیز نتیجه طوفان های شن وگرد و غبار می باشند."

  آقای دکتر جلالی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان مراتع، جنگل ها و آبخیزداری هم از سخنرانان این مراسم بود و در سخنان خود گفت: "این سازمان در حفظ جنگل ها و کنترل کانون های بحران از سابقه درخشانی برخوردار میباشد. به طوری که در زمینه بیابان زدایی نیز در کشورهای منطقه عملکردی بی نظیری داشته است. بنابراین امیدواریم بتوانیم در تداوم این اقدامات عملیات باقی مانده سرزمین را در راستای تعادل سازی اکوسیستم ها به ثمر برسانیم."

http://www.unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1247