1. برنامه زمانبندی روزهای برگزاری همایش
2. اعلام لیست و وضعیت مقالات پذیرفته شده در اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش‌ها و راهکارها
3. تغییر زمان برگزاری همایش به دلیل انطباق با همایش رونمایی از دستاوردهای وزارت نیرو
زمان برگزاری همایش به روزهای 5 و 6 آبانماه موکول گردید.
4. بسیار فوری: لزوم تنظیم مقالات ارسالی در فرمت مد نظر همایش
5. فراخوان اولین مسابقه عکاسی دانشجویی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست
به استحضار می‌رساند کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی «جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش‌ها و راهکارها» در نظر دارد با هدف نمایش هر چه بهتر نقش جامعه در تعامل با منابع طبیعی، آب و محیط زیست اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی دانشجویی مرتبط با محورهای همایش نماید.
6. تعیین تعرفه صدور گواهی ارائه مقاله و شرکت در همایش و پنل‌های تخصصی
براساس آخرین تصمیمات شورای سیاست‌گذاری همایش، میزان هزینه صدور گواهی ارائه مقاله، شرکت در همایش و پنل‌های تخصصی برای متقاضیان محترم تعیین گردید.
7. فرمت مقاله کامل همایش
8. تمدید مهلت ارسال مقاله کامل
مهلت ارسال مقاله کامل به اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها تا تاریخ 25 مرداد 1394 تمدید گردید.
9. تغییر تاریخ ارسال مقالات کامل همایش
10. تغییر تاریخ ارسال چکیده جامع مقالات همایش
11. طرح ملی "الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی"
در راستای تحقق فرهنگ و مدیریت جهادی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:
"الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی" به عنوان طرح برتر مدیریت جهادی در وزارت جهاد کشاورزی انتخاب گردید.
12. بیابان زدایی در ایران
با برگزاری روز جهانی بیابان زدایی در تهران وب سایت رسمی سازمان ملل متحد در تهران ضمن ارائه گزارش از این مراسم عنوان کرده است که فرصت مناسبی است که به همه یادآوری کنیم بیایان زدایی و راه حل های مقابله با آن امکان پذیر هستند و رسیدن به این هدف نیازمند تقویت مشارکت اجتماعی و همکاری در تمامی سطوح است.
13. تغییر تاریخ ارسال چکیده جامع مقالات همایش
14. تمدید مهلت ارسال چکیده جامع مقالات
با توجه به استقبال گسترده دانش پژوهان و محققان گرامی مهلت ارسال چکیده جامع مقالات اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها تا تاریخ 15 اردیبهشت 1394 تمدید گردید.
15. برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
اولین جلسه کمیته علمی همایش روز چهارشنبه مورخ 21 آبان ماه در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این جلسه محورهای همایش مصوب و تایید گردید. مقرر گردید روز دوم همایش به میزگردهای مرتبط با محورهای همایش که مبتنی بر نیازهای دستگاه های اجرایی مرتبط با این همایش اختصاص داده شود.
16. ارسال چکیده جامع در مرحله اولیه
نویسندگان محترم
بر اساس مصوبه شورای علمی همایش دریافت مقالات در مرحله اول به صورت چکیده جامع شامل 750-1000 واژه می باشد. در این چکیده جامع بایستی به مقدمه، روش شناسی تحقیق، نتایج و نتیجه گیری کلی مقاله اشاره گردد. در غیر این صورت مقالات بدون چکیده جامع پذیرش نخواهد شد. متعاقبا راهنمای نگارش چکیده جامع در قسمت تدوین نگارش مقالات اطلاع رسانی خواهد گردید.
17. فراخوان اولین همایش ملی "جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها"